ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับเซ็กส์

สมรรถภาพทางกาย หมายถึง การมีสภาพสรีรวิทยาที่ช่วยให้บุคลสามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือการมีสภาพสรีรวิทยาพื้นฐานสำหรับการมีความสมบูรณ์ทางกีฬา หรือทั้งสองอย่าง คือ สมรรถภาพที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (health-related fitness) สัมพันธ์กับการมีสุขภาพที่ดี และสมรรถภาพที่สัมพันธ์กับทักษะกีฬา (skill-related fitness) สัมพันธ์กับการมีความสามารถทางการกีฬาความสามารถของระบบต่าง ๆ ของร่างกายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างกระฉับกระเฉง ฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่เหนื่อยล้าจนเกินไป และยังมีพลังงานสำรองไวในกรณีฉุกเฉิน

 

ความสำคัญของสมรรถภาพทางกาย

สมรรถภาพทางกายมีความสำคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพของชีวิต เป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้มนุษย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มไปด้วยคุณภาพ การมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจึงนําไปสู่สิ่งดี ๆ หลายประการดังนี้

 1. ลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ช่วยให้คนมีความสุขเวลาดูหนังxไทยมากขึ้น
 2. เพิ่มพูนประสิทธิภาพระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบการหมุนเวียนเลือด ระบบการย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบประสาท เป็นต้น
 3. ลดไขมันในหลอดโลหิต
 4. ไม่เป็นความดันโลหิตสูงร่วมทั้งช่วยลดความดันโลหิตสูงด้วย
 5. ทำให้รูปร่างสัดส่วนของร่างกายดี สวยเหมือนนางเอกในหนังxไทย
 6. การควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน ช่วยควบคุมไขมันในร่างกาย
 7. มีความคล่องตัว ประสิทธิภาพการทำงานสูง และสามารถเพลินกับการดูหนังxไทยไปอีกนาน
 8. เป็นผู้ที่มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี อารมณ์และสังคมดี มีความสุขทุกครั้งที่เปิดหนังxไทย

 

สมรรถภาพทางกายที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเล่นกีฬา

 1. ความอดทนของกล้ามเนื้อ (muscular endurance) คือ ความสามารถในการทำงานของกล้ามเนื้อที่จะทำงานอย่างเดียวกัน ทำซ้ำ ๆ ได้เป็นระยะเวลานาน ๆ และทำติดต่อกันได้นาน
 2. พลังกล้ามเนื้อ (muscular power) คือ ความสามารถของกล้ามเนื้อที่ปฏิบัติงานทำให้วัตถุหรือร่างกายตนเองเคลื่อนไหวไปโดยแรงทุ่ม ขว้าง พุ่ง และกระโดดไปได้ระยะทางไกล
 3. ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด (cardiovascular endurance) คือ ความสามารถในการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด ที่ประกอบด้วย หัวใจ ปอด หลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ เส้นโลหิตฝอย
 4. ความว่องไว (agility) คือ ความสามารถในการเคลื่อนไหว ความคล่องตัวในการเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางขณะปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วฉับพลัน และตรงเป้าหมาย
 5. ความอ่อนตัว (flexibility) คือ ความสามารถในการทำงานของข้อต่อ เอ็น และกล้ามเนื้อที่ยึดข้อต่อให้ยืดหยุ่น เวลานั่งดูหนังxไทยนานๆจะได้ไม่ปวดหลัง
 6. การทรงตัว (balance) คือ การประสานงานของระบบประสาทกับระบบกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กันทุกขณะทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลตลอดเวลา
 7. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (muscular strength) คือ ความสามารถของกล้ามเนื้อที่ทำงานหนักได้ดีในระยะเวลาสั้น ๆ
 8. ความเร็ว (Speed) คือ ความสามารถในการเคลื่อนที่ได้เร็ว จากที่หนึ่งถึงอีกที่หนึ่งอย่างรวดเร็ว